800px-srinagar_-_sunset_on_dal_lake

800px-srinagar_-_sunset_on_dal_lake

Sunset on Dal Lake, Srinagar. Photo by Gangadhar Tambe.

Sunset on Dal Lake, Srinagar. Photo by Gangadhar Tambe.